O školce

Popis a formy vzdělávání

 Školní vzdělávací program je zpracován do tematických okruhů, které jsou dané pro všechny věkové skupiny na MŠ. Z těchto okruhů byl vypracován ŠVP MŠ „Pohádky“ „ Kamarád KULIHRÁŠEK „.

Společně jsme si zvolily barevné rozdělení oblastí a následné vypracování měsíčních a týdenních okruhů a témat na třídě. Podle věku dětí, skladby třídy, počasí, svátků, potřeb a zájmu dětí.

Pro konkrétní úkoly jsou na třídě vyvěšeny plány, které jsou barevně srozumitelné učitelkám, dětem i rodičům. Mohou motivovat děti sběrem barevných kuliček a vytvářením nových Kulihrášků. Vše plní formou hry, rozhovorů, poslechem, individuálními pracemi, skupinovou činností, průběžně, tělesnou aktivitou, jazykovou chvilkou, řízeným frontálním nebo skupinovým zaměstnáním, pobytem venku, odpolední zájmovou činností, společnou hrou, s rodiči a v dobrovolných aktivitách, které jim nabízí mateřská škola v dopoledních i odpoledních časech.

Základní filosofie naší MŠ

Učitelky naší MŠ Pohádka podporují smysluplné učení a užívají takové výukové metody a pracovní pomůcky, které stimulují individuelní růst a podporují sociální kooperaci. Respektují individualitu každého dítěte a přizpůsobují plány a pracovní pomůcky potřebám, zájmům a rozdílným stylům učení jednotlivých dětí. V předškolním věku to znamená, že se dítě učí při hře samo experimentováním a prožitkem. Učí se celým životem v MŠ. Hra je jeho hlavní činností, jež má zároveň význam pro jeho seberozvíjející učení.

PŘILOŽENÉ SOUBORY KE STRÁNCE
Konkretizované očekávané výstupy RVP PV
68.44 kB aktualizováno před 6 lety
Schválený rozpočet MŠ "Pohádka" 2018
61 kB aktualizováno před 3 lety
Zápis do MŠ 2020/2021
100.04 kB aktualizováno před rokem
Hlášení docházky o prázdninách 2020
11.01 kB aktualizováno před rokem
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ
65.42 kB aktualizováno před rokem
Schválený rozpočet 2021
225.37 kB aktualizováno před 10 měsíci

© copyright 2021 Mateřská školka Pohádka
vytvořeno v pixelomedia.cz