Novinky

Zahájení školního roku 2018/2019 | 23.08.2018

Školní rok bude zahájen 3.září 2018 otevřením Mateřské školy "Pohádka" v 6,30 hod.

Rodiče nových dětí nezapomenou přinést : Písemnou dohodu, Evidenční list dítěte, Zprávu od lékaře, Záznam o vyzvedávání dítěte, Souhlas se zpracováním osobních údajů, Identifikační dotazník MŠ, Evidenční list dítěte ke stravování - vše vyplněné a podepsané.

 

Nezapomeňte se seznámit se Školním řádem, Směrnicí ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání, výši stravného podle věku dítěte, Organizační pokyny, Provozní řád apod.


Táborák v MŠ - 21.6.2018 od 15,30 hod na zahradě školy | 05.06.2018

Zveme všechny rodiče i děti na táborák v MŠ.

 

Kdy: 21.6.2018  od 15,30 hod.  na školní zahradě  -  za příznivého počasí.

 

S sebou - uzeninu a dobrou náladu, popř. hudební nástroj.


Výsledky přijímacího řízení do MŠ 2018/2019 | 25.05.2018

Seznam přijatých dětí je dostupný v sekci Informace pro rodiče - zápis do MŠ


Informace pro rodiče -povinné předškolní vzdělávání | 04.09.2017

Veškeré informace k povinnému předškolnímu vzdělávání jsou v sekci Informace pro rodiče, dokument-Povinné předškolní vzdělávání

 


Spuštěny nové stránky | 11.11.2015

Vylepšily jsme pro Vás webové stránky. Doufáme, že se Vám vše zpřehlední a že oceníte nový systém fotogalerie, kam budeme doplňovat nové fotografie.


© copyright 2016 Mateřská školka Pohádka
vytvořeno v pixelomedia.cz