Denní režim

 Čas Aktivita
6,30   -  8,40
 • hry a dovednosti dle volby dětí
 • individuální práce s dětmi
 • skupinová práce / průběžná/
8,40  -  8,50
 • ranní cvičení
8,50  -  9,00
 • rozhovory ve skupině / komunikativní kruh /
 • jazyková chvilka
9,00  - 9,20
 • hygiena, svačina
9,20  -  9,45
 • zaměstnání / řízené, frontální „skupinové“ /
9,45  -  11,45
 • příprava na pobyt venku
 • pobyt venku
11,45  -  12,45
 • převlékání, hygiena, oběd
12,45  -  14,15
 • hygiena, odpočinek
14,15  -  14,30
 • tělovýchovná chvilka, hygiena
14,30  -  15,00
 • svačina
15,00  -  16,30
 • odpolední zájmové činnosti
 • individuální práce s dětmi, rozhovory
 

© copyright 2021 Mateřská školka Pohádka
vytvořeno v pixelomedia.cz